Att Investera I Guld

Guld är en råvara som är väldigt kostsam att utvinna vilket gör att det är ett väldigt begränsat material.

Guld har lång historik av att användas som betalningsmedel och handelsvara. Tidigt i historien använde man guldmynt och silvermynt i olika valörer. Senare modern tid backades valutor upp av guld och silver genom den sk guldmyntfoten vilket antingen var att myntet innehöll en viss mängd guld eller att centralbanken som stod bakom valutan backade upp med guld så att man alltid kunde lösa in sina mynt till motsvarande värde i guld.

Men detta system att backa upp valutan genom guldmyntfoten gavs upp 1971 av president Richard Nixon bla för att kunna trycka upp mer pengar för att kunna finansiera det dyra Vietnamkriget. Dollarn kunde längre inte garanteras ett visst guldvärde. Det medförde även att det sk Bretton Woodssystemet där valutor var fast fixerade mot varandra nu också kraschade. Sedan dess har dollarn och övriga valutor flytit helt fritt och tappar ständigt i värde för att pumpa in mer pengar i det ekonomiska systemet och finansiera ständigt växande statsskulder. Det är i längden ohållbart och kan faktiskt i framtiden leda till härdsmälta i ekonomin om man inte lyckas vända skeppet.

Varför investera i guld?

Guld kan fungera bra både för att bevara värde och för att betala med i framtiden när misstron mot de stora valutorna blivit för stor eller tom kraschat totalt, en finansiell kollaps. Då kan framförallt guld återfå sin funktion som betalningsmedel när traditionella valutor inte fungerar.

I dagsläget är aktier högre värderade än vad som är historiskt normalt, och råvaror som tex guld har halkat efter i värde. Råvaror är ofta förbisedda och ”tråkiga” i jämförelse mot aktier i en ständig jakt på avkastning när nu räntorna är nedtryckta på minusnivåer varför mycket kapital är placerat på börserna. Och framförallt används guld inom industrin och vid smyckestillverkning.

Hur kan man köpa guld?

Om du har bestämt dig för att investera i guld behöver du också komma fram till på vilket sätt du vill investera. Om det är för att ta en tradingposition i guld så är det enklaste och mest effektiva sättet att handla guldcertifikat med hävstång eller köpa ETF:en GLD som är en börshandlad fond för investering i fysiskt guld. Det finns flertalet ETF:er sammansatta av företag exponerade mot guldbranschen för exponering mot guldpriset.

Vill du äga fysiskt guld själv kan du antingen köpa guldmynt eller guldtackor hos guldhandlare eller på Tradera där det pågår många auktioner för guldmynt.

Om du av olika anledningar inte vill ha guld hemma i byrålådan vilket kan innebära en viss risk så kan du överlåta förvaringen till en guldbörs som tex Bullionvault eller Goldmoney där du får access till råvarumarknaden för att handla guld och få ditt guld förvarat i värdefack mot en löpande förvaltningsavgift.

Du behöver alltså fundera igenom varför du tror på guld som en investering och på vilket sätt du vill exponera dig mot guld.