Båtutbildningar

I samarbete med Båtutbildning.se
Att framföra fritidsbåt, skepp eller fartyg kräver precis som vilket fordon som helst, att föraren har relevant utbildning och intyg. Även en privatperson som ska framföra sin egna motordrivna fritidsbåt behöver inneha ett förarintyg, även kallat förarbevis för båt.

För att få ett sådant bevis krävs viss lärarledd båtutbildning som avslutas med ett prov som måste bli godkänt. I utbildningen ingår teori om hur man framför en fritidsbåt och vad gott sjömanskap egentligen innebär.

Förarintyg och ytterligare kurser

Efter att man har gått utbildningen för sitt förarintyg så finns det ytterligare kurser att välja på för att säkerställa sina kunskaper till sjöss. Påbyggnadskursen är ofta en praktisk utbildning nämligen båtpraktik, dager. På denna kurs lär man sig mer om att framföra båt till sjöss och hur man navigerar med hjälp av olika hjälpmedel. Detta intyg krävs för att man sedan ska kunna utbilda sig till skeppare och gå kustskepparutbildningen.

För att ta skepparexamen krävs det att man har båda de tidigare intygen och på den här kursen lär man sig att hantera större fartyg för att kunna bli yrkesutövare.

Det är mycket som man måste lära sig innan man bestämmer sig för att åka ut med en båt, oavsett vilket syfte båtturen har. Det är många lagar och regler att ta hänsyn till och precis som vid bilkörning kan man dömas till böter och i värsta fall fängelse om man bryter mot dessa.
Dessutom är det viktigt att ha koll på säkerheten ombord då minsta lilla misstag kan få förödande konsekvenser och det kan snabbt bli en fråga om liv eller död.
Utbildningarna finns att läsa på specifika orter men också att läsa på distans, allt för att öka tillgängligheten så att man når ut till den stora folkmassan. Genom att läsa på distans kan du plugga när det passar just dig istället för att binda upp dig på dag och tid.

19 Feb 2020