Fasträntekonto

Det som främst karaktäriserar ett fasträntekonto är att räntan är fast under en specifik sparperiod. När pengar sätts in på kontot ges en bestämd räntesats på detta belopp. Generellt ges bättre ränta på fasträntekonton än på konton som har fria uttag. Detta just eftersom pengarna är låste över tid. I en artikel som jämför sparkonton lyfts följande faktorer upp när fasträntekonton ska jämföras:

Hur ofta får uttag genomföras?

Det finns två vanliga alternativ gällande om pengar får tas ut i förväg. Ett alternativ är att 1-2 uttag får ske per år utan att det uppkommer någon kostnad. Om fler uttag sker tar banken ut en viss procent av uttaget belopp som en kostnad. Det kan exempelvis vara 1% men minst 50kr.

Det andra alternativet är att uttag inte alls får ske i förväg. I detta fall är pengarna verkligen låsta på kontot under bindningstiden. Väljer man dessa konton bör man därmed vara helt säker på att man inte har behov av pengarna inom denna tid.

Har den statlig insättningsgaranti? Det som främst avgör hur stor ränta som ges är om konton innefattas av Statlig insättningsgaranti eller inte. Det är inte ovanligt att ett konto utan denna garanti ger 3-5 gånger så hög ränta som om man har garantin. Därmed kan det vara lockande att välja dessa. Men det innebär även en större risk. I det fall som företaget som erbjuder dessa konton går i konkurs kan hela innehavet gå förlorat. Större risk ger alltså större avkastning.

Vilken ränta får du?

Om man jämför sparkonton mot fasträntekonton på en och samma bank så är det alltid fasträntekontot som ger bäst ränta. Men det betyder ändå inte att man får en bra ränta. Det är nämligen mycket stor skillnad bankerna mellan. Detta inte minst om man ställer en storbank mot en nischbank. Så jämför konton – men framförallt – jämför banker.

27 Feb 2017